David Adjaye: 130 William St

با توجه به اساس کار دیوید ادجایه _ که برنده جایزه ملی موزه تاریخ و فرهنگ افریقایی امریکایی و موزه هنرهای معاصر دنور است _ جای تعجب نیست که اولین آسمان خراش منهتن چیزی جز یک جعبه شیشه ای خسته کننده نیست. ساختمان کوندو در خیابان ویلیام 130 مانند گره ای در گذشته نیویورک است به طور خاص معماری ای بر پایه سنگ است که در سراسر شهر یافت می شود . این ساختمان 66 طبقه دارای 244 واحد اپارتمانی است و توقع میرود تا سال 2020 به اتمام برسد .