2018 Home مسابقه


خانه قابل توجه ترین بنای معماری ما در طول زندگی ما است. خانه نمایانگر ایمنی، مالکیت، حریم خصوصی و ثبات است. خانه جایی است که می توانیم تنها و یا با افرادی که بهشان توجه می کنیم باشیم.
از لحاظ تاریخی، خانه جایی برای دوام و بقا است. با وجود اینکه زندگی ما پر هرج و مرج است، باز ما خواب در همان تخت و انجام کارهای روزانه در این مکان دوست داریم. با این حال، روندهای جدید در دیجیتال سازی و جهانی سازی همچنان به تغییر ساختار قلمرو زندگی روزمره و عوض کردن محیط فیزیکی ما، از جمله خانه های ما ادامه می دهند. بررسی چگونگی تطبیق دادن فضاهای زندگی ما در برابر این تغییرات و جهش ها بسیار مهم است.
از نقد رونر بانهام (Reyner Banham)، "خانه یک خانه نیست"، تا "خانه های حباب" والاس نف(Wallace Neff)، معماران و طراحان به طور مداوم نقش خانه های ما را در زندگی ما بررسی کرده اند. مسابقه HOME از همه طراحان برای کشف ایده های معماری داخلی برای آینده دعوت می کند. طراحان می توانند تأثیرات تغییرات جمعیت جهان، نزدیکی شهرهای بزرگ به خطوط ساحلی، مواد جدید و تکنیک های ساختمانی، و همچنین افزایش همکاری مسکن، خانه های کوچک، خانه های هوشمند و بازارهایی مانند Airbnb را در نظر بگیرند. مسابقه HOME ایجاد یک پلت فرم برای پیدا کردن راه های جدید تکنولوژیکی، سیاسی، محیط زیستی و فرهنگی است که بتواند فضاهای جغرافیایی که در آن زندگی می کنیم را دوباره تعریف کنیم.فکر می کنید خانه های آینده چگونه است؟

هیئت داوران: 
Jimenez Lai - Bureau Spectacular
Liam Young - Tomorrow's Thoughts Today, Unknown Fields
Ivi Diamantopoulou - New Affiliates
Andrew Zago - Zago Architecture
Jason Payne - Hirsuta
David Benjamin - The Living
جوایز:

برنده نهایی- 2.500$ USD


جایزه طرح نوآورانه- 1000$ USD 

جایزه طرح سازگار پذیر- 1000$ USD

جایزه طرح عملی- 1000$ USD

کل مبلغ جایزه- 5000$ USD


نیازمندی ها:
تنها الزام مسابقه Home این است کهطرح های پیشنهادی باید عملکرد یک واحد را بررسی کنند. طراحان می توانند واحد هایی را که بخشی از سیستم یا ساختار بزرگتری هستند، پیشنهاد کنند، اما باید در ارائه آنها مشخص شود که چگونه واحد مورد نظر در طرحشان مورد استفاده قرار می گیرد.
طرح های پیشنهادی می توانند یک خانه کوچک برای یک خانواده یا یک ساختمان چند طبقه یا یک ساختار قابل انعطاف ایجاد کنند، اما صرف نظر از مقیاس، آنها باید به طور واضح تجربه یک واحد برای زندگی را، درون پروژه نشان دهند.
طراحان می توانند هر موقعیت جغرافیایی را برای طراحی خانه خود پیشنهاد دهند، اما باید رابطه بین پیشنهاد و محل قرار گرفتن طرح خود را در نظر بگیرند. علاوه بر این، طراحان می توانند خانه های بدون سایت را پیشنهاد کنند.
 
ثبت نام: 
ثبت نام برای افراد یا تیم های دو نفره باز است. 

ثبت نام پیشرفته قبل از دوشنبه 13 فروردین 1397- 40$
ثبت نام زود هنگام قبل از دوشنبه 14 خرداد 1397- 60$
ثبت نام نهایی بعد از سه شنبه 9 مرداد 1397- 80$
آخرین مهلت ارسال طرح ها چهارشنبه 10 مرداد 1397
اعلام نتایج جمعه 9 شهریور 1397

طرح های برگزیده خود را برای ما به آدرس winners@rokhdadmemari.com بفرستید تا ما نیز آن ها را در سایت و اینستاگرام خود به اشتراک بگذاریم.

برای ثبت نام به سایت زیر مراجعه کنید:
http://bustler.net/competitions/5025/home-competition-2018

برای هرگونه سوال با آدرس زیر در تماس باشید:
info@thehomecompetition.com