9
شهریور مـاه 1396

مسابقه معماری داخلی دُلچه ویتا

داوران مسابقه: علیرضا تغابنی، فیروز فیروز
علی کرمانیان، مهسا مجیدی، رضا نجفیان
و داور علی البدل:کامران حیرتی

21
بهمن سال 95

جلسه ویژه رخداد معماری

ماموریت (غیر) ممکن برای تهران

همراه با نمایش فیلم تهران، مرثيه اي بر يك رويا 
 با حضورخانم ها گیتی اعتماد و شیما روشن ضمیر و آقایان کامران صفامنش، سید محمد بهشتی، فرهاد احمدی
محمدرضا حائری، علی کرمانیان، بابک شکوفی، مهرداد زواره محمدی، علی اعطا، امیرحسین پورجوهری، 

14
بهمن مـاه 1395

ششمین جلسه از سلسله نشست های ده گفتار معماری

فرایند انسان محور و فرایند ماشین محور

این میزگرد با حضور آقایان فرشاد مهدي زاده و هومن بالازاده
در یک طرف و در طرف دیگر آقایان رضا حبيب زاده و
عليرضا شرافتي، برگـزار گردید و  خانم حبيبه مجدآبادي
 مدیریت جلسه را به عهده داشته اند.

16
دی مـاه 1395

پنجمین جلسه از سلسله نشست های ده گفتار معماری

آيـا برای اهـالی حرفـه ی معمـاری و شهـرسازی، مسئـولیت هایی فراتر از وظایـف حرفه اي قائلیم؟

این میزگرد با حضور آقایان  مراد ثقفی و علی اعطا در یک طرف
و در طرف دیگر آقایان سید مصطفی مختاباد امرئی و سام
طهرانچی، برگـزار گردید و   آقای امیرحسین پورجوهری
مدیریت جلسه را به عهده داشته اند.

18
آذر مـاه 1395

چهارمین جلسه از سلسله نشست های ده گفتار معماری

معمـاری برای جایـزه یا جایـزه برای معمـاری؟

این میزگرد با حضور آقایان  علی کرمانیان و حسین شیخ زین الدین
در یک طرف و در طرف دیگر آقایان رامبد ایلخانی وکامران
حیرتی، برگـزار گردید وآقای کامران افشار نادری و مدیریت
جلسه را به عهده داشته اند.

20
آبان مـاه 1395

سومین جلسه از سلسله نشست های ده گفتار معماری

آیـا مالکیـت معنـوی اثر معمـاری، حق غیـر قابـل انکـار و انتقـال است؟

این میزگرد با حضور آقایان   ایرج بزرگی و حمید رضا موسوی
در یک طرف و در طرف دیگر آقایان ایرج کلانتری و محمد رضا
 نیکبخت، برگـزار گردید و آقای مهرداد زواره محمدی و مدیریت
جلسه را به عهده داشته اند.

29
مـهر مـاه 1395

دومین جلسه از سلسله نشست های ده گفتار معماری

آموزش معماری دانشگاهی یا غیر دانشگاهی کدام یک در دهه گذشته مفیدتر و موثرتر بوده اند؟

این میزگرد با حضور آقایان احمد اخلاصی و سید حمید نوحی در یک طرف و در طرف دیگر خانم نشید نبیان و آقای سهیل قندیلی، برگـزار گردید و آقای بابک شکوفی مدیریت جلسه را به عهده داشته اند.

29
شهریور 95

مراسم رونمایی فصلنامه تخصصی معماری ویلا

برگزاری رونمایی از فصلنامه تخصصی معماری "ویلا" روز دوشنبه  29 شهریور ماه 95

18
شهریور 95

اولین جلسه از سلسله نشست های ده گفتار معماری

آیـا اصـولا می بایست ضـوابـط معینـی بـرای طراحی نمـا درشهـرتـهران تدویـن گـردد؟

این میزگرد با حضـور آقایان ایرج کلانتری و علی کرمانیان در یک طرف و در طرف دیگر آقایان حمیدرضا خوئی و امیر فرجامی، برگـزار خواهد شد و آقای بابک شکوفی مدیریت جلسـه را به عهده خواهند داشت.